Sara Danius Stiftelse bildades 2021 för att förvalta den minnesfond som upprättades i samband med Sara Danius bortgång 2019.

Stiftelsen ska verka för att främja och stödja kvinnliga banbrytare inom litteratur, essäistik och kritik, liksom även inom humanistisk forskning, journalistik, fotografi, konst, teater, dans och formgivning. 

Stiftelsen ska tillgodose sitt ändamål genom att dela ut stipendier eller ge anslag till personer för att stödja deras verksamheter inom ovanstående områden.

Stiftelsen drivs av familjen.

Stiftelsen är fortfarande under uppbyggnad. Den här sidan kommer fortlöpande uppdateras med information om hur man kan söka anslag via minnesfonden.

För att lämna ett bidrag till fonden:

Bankgiro 5391-4727

Swish 123 688 38 39

Kontakt: info@saradaniusstiftelse.se

Foto: Carolina Byrmo