Om priset

Ett pris till Sara Danius minne

Sara Danius Stiftelse bildades 2021 för att förvalta den minnesfond som upprättades i samband med Sara Danius bortgång 2019. 

Stiftelsen ska verka för att främja och stödja kvinnliga banbrytare inom litteratur, essäistik och kritik, samt humanistisk forskning, journalistik, fotografi, konst, teater, dans och formgivning.

Stiftelsen ska tillgodose sitt ändamål genom att varje år, på Sara Danius födelsedag den 5 april, tillkännage den kvinnliga banbrytare som utmärkt sig inom något eller flera av ovanstående områden. Stiftelsen drivs av familjen.

Förutom priset får pristagaren ett konstverk särskilt framtaget för syftet av Stina Wirsén, en av Sveriges mest uppskattade formgivare och illustratörer. 

Foto i header: Carl Bengtsson